Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 4. četrtletje 2008

264

V letu 2008 je bilo vseh opravljenih poštnih pošiljk skoraj za desetino več kot leta 2007. Skupno trajanje telefonskih pogovorov pa se je  v tej časovni primerjavi  povečalo v manjšem obsegu, za dobre 3  %.

več na http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2201.

Vir. www.stat.si

statistika