Spletna stran Is it fair?

181

EU je pripravila spletno stran z osnovnimi informacijami, ki se nanašajo na direktivo o nepoštenih prodajnih praksah, ki je v veljavi tudi pri nas.

Na spletnem naslovu http://www.isitfair.eu/index_sl.html lahko potrošniki dobijo več informacij o direktivi, nepoštenih poslovnih praksah in novicah iz tega področja. Dobijo lahko tudi urade, ki so pristojni za reševanje pritožb, ki se nanašajo na nepoštene poslovne prakse.

logoucp_sl1