Zloženka Varna raba mobilnih telefonov

271

Apek je pripravil zanimivo zloženko, ki je namenjena staršem, ki imajo mlajše otroke, ki že uporabljajo mobilne telefone. Pri pojavu raznih komercialnih
SMS klubov, neprimernih vsebin, lahko starši povzamejo ukrepe, da se ogroženost otrok zmanjša.

Zloženka je na voljo tukaj: http://www.apek.si/datoteke/File/zlozenka_varna_raba_mobilnih_telefonov.pdf