Pošta Slovenije in Geomarketing

517

Pošta Slovenije že nekaj let nudi in opravlja tudi storitve direktnega marketinga. Z njimi strankam, v tem primeru so to predvsem podjetja, omogoča učinkovito komuniciranje z njihovimi že obstoječimi in potencialnimi potrošniki.

Podjetjem, ki se odločajo za t. i. neposredno trženje, nudi celovito paleto sodobnih rešitev za kakovostno, racionalno in stroškovno učinkovito doseganje želenih ciljnih skupin.

Ponudbo storitev direktnega marketinga nenehno izpopolnjujejo, tako so nedavno razširili ponudbo podatkovnih baz, ki pošiljateljem omogočajo natančno tržno segmentacijo po različnih kriterijih ter dodali zbirko vseh pravilnih naslovov v Republiki Sloveniji. Več o tem bo Igor Unger iz Pošte predstavil tudi na kongresu direkt2008 v Portorožu.

Tradicionalne storitve prenosa pisemskih in ostalih poštnih pošiljk Pošta Slovenije vedno bolj nadgrajuje tudi s kakovostnimi storitvami direktnega marketinga. Slednje pri pošiljanju različnih pošiljk, kot so informativni, marketinški in podobni materiali, uporabnikom omogočajo racionalno in učinkovito porabo finančnih sredstev in časa. Pri tem ključno vlogo igra natančno določanje naslovnikov oziroma tržno segmentiranje ciljnih skupin.

Pošta Slovenije v ta namen nudi različne podatkovne zbirke, nedavno dopolnjene s podatkovnimi bazami, ki omogočajo segmentiranje po kriterijih starosti, spola in kupne moči. Gre za zbrane podatke, na osnovi katerih je možno ciljano pošiljanje nenaslovljenih in delno naslovljenih pošiljk (delni naslov sestavljajo podatki o nazivu ulice, hišni številki, poštni številki in nazivu pošte), zlasti direktne pošte. Pri natančnosti določanja ciljnega segmenta lahko pošiljatelj izbira različne nivoje, od »nivoja pošte« do »nivoja ulice«, glede na potrebe in želje pošiljatelja pa Pošta Slovenije s pomočjo geografskega informacijskega sistema (GIS) pripravi različne izrise geografsko definiranih podatkov (izbrana področja za distribucijo, prostorske analize ipd.).

Poleg pravilnega izbora ciljne skupine, pa je pri učinkovitem nagovoru ključno tudi doseganje pravilnih naslovnikov izbranega segmenta populacije. Pošta Slovenije nudi podatkovno bazo vseh ažurnih naslovov v Republiki Sloveniji, ki je zanimiva za pošiljatelje naslovljenih pošiljk, in sicer tudi za tiste, ki že uporabljajo lastne baze naslovnikov. Omenjena baza kupcu omogoča, da podatke naslovnikov (kupcev, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev) ustrezno posodobi in s tem doseže večjo natančnost ter kakovost pošiljanja naslovljenih pošiljk. Nabor podatkov in uporabnost baze sta odslej še širša, saj je možno pridobiti tudi kombinacije podatkov kot so: poštna številka, pošta, upravna enota, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, število gospodinjstev na naslovu in podobno.

»Neposredno trženje oziroma direktni marketing ubira najkrajšo pot do »kupca«. Podjetjem omogoča, da obstoječe ali potencialne kupce nagovorijo direktno, brez posrednika. To lahko med drugim storijo tudi z direktno pošto, in sicer na različne načine – na dom pošljejo informacije o podjetju, ponudbi, promocijah, nagradnih igrah ipd. « je povedal Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije, in dodal: »V Pošti Slovenije letno dostavimo že več kot 550 milijonov različne direktne pošte. Zaupa nam vse več podjetij, saj je storitev direktne pošte cenovno ugodna in hkrati zelo učinkovita, omogoča pa tudi nastop na mednarodnih trgih.«

(Vir: Delo, 24.april 2008)