Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

453

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v RS je objavila poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2014. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • agencija je v četrtem četrtletju prejela 187 predlogov za rešitev spora,
  • prevladovali so spori, ki so bili povezani s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami in spori, ki se nanašajo na televizijske storitve,
  • povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 90 dni.

Porocilo-o-sporih-za-spletno-stran-prvo-cetrtletje-2014

Vir: www.akos-rs.si