Uporaba poštnih storitev raste

Na spletni strani Statističnega urada RS so objavili podatke o uporabi poštnih storitev in storitev elektronskih komunikacij. V prvem polletju 2008 je obseg poštnih storitev in storitev mobilne telefonije večji, obseg storitev fiksne telefonije v...

Pošta Slovenije in Geomarketing

Pošta Slovenije že nekaj let nudi in opravlja tudi storitve direktnega marketinga. Z njimi strankam, v tem primeru so to predvsem podjetja, omogoča učinkovito komuniciranje z njihovimi že obstoječimi in potencialnimi potrošniki. Podjetjem, ki se...