24% Slovencev kupovalo preko spleta

427

EMOTA nam je posredovala nove podatke, ki jih je prejela s strani Eurostata – evropskega statističnega urada o uporabi interneta v EU v letu 2009.online-shoping

Po teh podatkih skoraj 75% oseb v starosti od 16 do24 let uporabljalo internet v povprečju skoraj vsak dan v prvem četrtletju 2009.  Najvišji delež je zabeležen v Nizozemski 90%,Danska  in Estonija 88% , Finska in Švedska 87%,  v Sloveniji 82%, v Grčiji 57% ,  Irska 58%  in najnižji v Romuniji  41%.

V letu 2009 je 37% oseb v s v starosti od 16 do 74 let v zadnjih 12 mesecih kupilo blago ali naročilo storitve preko interneta. Ta deleže pa zelo niha med posameznimi  članicami od 2% v Romuniji do 66% v Veliki Britaniji  in Danski ter 63% v Nizozemski in Švedski. V Sloveniji 24%.

Od vseh , ki so naročali preko interneta v EU je 40% moških in 34% žensk. Delež moških je višji skoraj v vseh članicah.

V letu 2009 je delež gospodinjstev z dostopom do interneta med 30% do 90% in sicer:  Nizozemska  90%, Luksemburg  87% , Švedska  86%, Danska  83% , Nemčija 79%, Finska 78%, Velika Britanija 77%.  V Sloveniji je ta delež  56%.  Najnižji delež je bil zabeležen v Grčiji in Romuniji v obeh 38% in v Bolgariji 30%.

Oglejte si tudi izvirno poročilo Eurostat-a v angleščini.